Vacature Coördinator


'Het bevorderen van kwalitatief hoogwaardig muziekonderwijs in IJsselstein'.

Dat is het doel van Fulco Muziekonderwijs! 

Vind je het leuk om ervoor te zorgen dat de muziekschool goed loopt en dat er voor zo veel mogelijk mensen muziekonderwijs beschikbaar is? We zijn op zoek naar een nieuwe coördinator met expertise, daadkracht en een pro-actieve houding. Misschien iets voor jou?

 

Fulco Muziekonderwijs zoekt een

Coördinator / spin-in-het-web


Fulco Muziekonderwijs wordt bestuurd door een stichting. De Stichting ter Bevordering Muziekonderwijs IJsselstein (SBMO). Vanuit deze stichting werken wij aan het aanbieden van een kwalitatief hoogwaardig en zo uitgebreid mogelijk palet aan instrumentaal en vocaal onderwijs in IJsselstein. Via individuele lessen, door samenspel, maar ook bijvoorbeeld door het stimuleren (en begeleiden) van muzieklessen op de IJsselsteinse basisscholen.

De betrokken muziekdocenten zijn zelfstandige ondernemers en zelf verantwoordelijk voor het runnen van hun eigen beroepspraktijk. Zij maken gebruik van de faciliteiten die de stichting biedt.

Het bestuur bestaat uit 5 (onbezoldigde) leden, waarin begrepen de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, een PR-bestuurslid  en algemeen bestuurslid.

Bestuur en docenten worden ondersteunt door een (bezoldigd) coördinator.

We werken onder meer aan de volgende doelstellingen:
 

- Groei van het aantal leerlingen

- Huisvesting, beter passend bij het lesaanbod en bij de groei van het leerlingaantal

- Het creëren van een muziekpodium voor klassieke en lichte muziek, inclusief een eigen oefenruimte voor bandjes

- Grote aandacht voor gezamenlijke optredens van leerlingen binnen diverse -evenementen in IJsselstein

- Betere profilering en het nog steviger op de kaart zetten van Fulco Muziekonderwijs als hèt adres voor muziekonderwijs in IJsselstein

 

Met ingang van januari 2019 zijn wij op zoek naar een nieuwe coördinator. Deze functie vraagt om een inzet van ongeveer 4 per week en is bij uitstek geschikt voor iemand die gewend is vanuit huis of eigen kantoor te werken.

Als coördinator ben jij het aanspreekpunt voor alle betrokkenen. De docenten kunnen met hun vragen bij jou terecht en je informeert hen over wat er in de bestuursvergadering is besproken. Jij zorgt er voor dat alle contactgegevens van de docenten beschikbaar en up-to-date zijn. Wanneer nodig help jij actief nieuwe docenten te benaderen.

 

Jij zorgt ook dat de aanmeldingen van nieuwe leerlingen bij de betreffende docent terecht komen en ondersteunt hen om de communicatie hierover volgens plan te laten verlopen. Je verzorgt de administratie van de aangemelde leerlingen en draagt – op termijn – zorg voor de inning van de lesgelden en de financiële afwikkeling naar de docenten.

 

Jaarlijks zorg je, in overleg met het Bestuurslid PR, dat de informatiebrochure voor alle basisscholen en voor de inwoners van IJsselstein wordt aangepast en wordt verspreid op scholen en andere locaties (b.v. bibliotheek).

 

Als coördinator maak je de jaarplanning van activiteiten en uitvoeringen en houdt deze actueel. Samen met de docenten zorg je voor “voortrekkers” van activiteiten, zoals concerten, uitvoeringen, presentaties en open dagen en zie je erop toe dat deze “voortrekkers” hun taken goed kunnen uitvoeren. Wanneer nodig ondersteun je hen hierbij.

 

Je maakt in overleg met het bestuur de agenda voor het docentenoverleg en zorgt voor de verspreiding daarvan. Ook zorg je voor de verslaggeving van de docentenvergaderingen, die worden voorgezeten door de bestuursvoorzitter.

 

En ongetwijfeld zul je meer oppakken. Want als geen ander zie je waar en wanneer jouw hulp nodig of gewenst is. Door nauw contact met alle betrokkenen ben jij een natuurlijke spin-in-het-web en weten mensen snel dat ze op jou kunnen bouwen.

 

Enthousiast geworden? Maak ons dan ook enthousiast en reageer snel! Dat kan via info@fulcomuziekonderwijs.nl. Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met bestuurslid Harmen Stakenburg, via 06-19912582.