Vacature Voorzitter & Algemeen Bestuurslid


'Het bevorderen van kwalitatief hoogwaardig muziekonderwijs in IJsselstein'.

Dat is het doel van Fulco Muziekonderwijs! 

Vind je het leuk om ervoor te zorgen dat de muziekschool goed loopt en dat er voor zo veel mogelijk mensen muziekonderwijs beschikbaar is? We zijn op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden met expertise en daadkracht. Misschien iets voor jou?

 

Fulco Muziekonderwijs zoekt een

Voorzitter

en een

Algemeen Bestuurslid


Fulco Muziekonderwijs wordt bestuurd door een stichting. De Stichting ter Bevordering Muziekonderwijs IJsselstein (SBMO). Vanuit deze stichting werken wij aan het aanbieden van een kwalitatief hoogwaardig en zo uitgebreid mogelijk palet aan instrumentaal en vocaal onderwijs in IJsselstein. Via individuele lessen, door samenspel, maar ook bijvoorbeeld door het stimuleren (en begeleiden) van muzieklessen op de IJsselsteinse basisscholen.

 

De betrokken muziekdocenten zijn zelfstandige ondernemers en zelf verantwoordelijk voor het runnen van hun eigen beroepspraktijk. Zij maken gebruik van de faciliteiten die de stichting biedt.

 

Het bestuur bestaat uit 5 leden, waarin begrepen de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, een PR-bestuurslid en algemeen bestuurslid.  

We werken onder meer aan de volgende doelstellingen:
 

- Groei van het aantal leerlingen

- Huisvesting, beter passend bij het lesaanbod en bij de groei van het leerlingaantal

- Het creëren van een muziekpodium voor klassieke en lichte muziek, inclusief een eigen oefenruimte voor bandjes

- Grote aandacht voor gezamenlijke optredens van leerlingen binnen diverse -evenementen in IJsselstein

- Betere profilering en het nog steviger op de kaart zetten van Fulco Muziekonderwijs als hèt adres voor muziekonderwijs in IJsselstein

 

Met ingang van januari 2019 zijn wij op zoek naar zowel een nieuw algemeen bestuurslid als een voorzitter. Beide functies vragen om een inzet van ongeveer 4 tot 8 uur per maand en zijn onbezoldigd.

 

De voorzitter zorgt voor de belangen van de stichting in het algemeen en doet verder alles wat gewoonlijk tot de taak van de voorzitter behoort. Hij houdt nauwlettend toezicht op de uitvoering van alle besluiten en waakt over de handhaving van het huishoudelijk reglement. De voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs- en docentenvergaderingen en neemt alle maatregelen die hij voor een ordelijk verloop van een vergadering nodig en wenselijk acht.  

 

Als Bestuurslid algemeen kan je worden belast met zaken die niet ondergebracht zijn

bij een ander bestuurslid, zoals het verwerven van fondsen, projectsubsidies, sponsoren of het ondersteuning bieden bij evenementen van de stichting.

 

Wil je meer weten? Neem dan vooral contact op! Bestuurslid Harmen Stakenburg vertelt je met plezier meer! Je kunt Harmen bereiken via harmen.stakenburg@fulcomuziekonderwijs of via telefoonnummer 06-19912582.

 

Wij hopen jou snel te spreken!